Inspirasjoner av Resysta

 

Vår kontaktperson og hjelp til planlegging for arkitekter 

 

Norsk:

Nordisk Byggdistribusjon

Dag Aksel Vabo

 

Vige havnevei 4

4633 Kristiansand

E-Mail: dag.aksel.vabo@nobd.no

Tel.: 0047 38709300

www.nobd.no